Did you know?

Facebook LinkedIn Instagram
actress Iva Strljic

Blog


Artisans Concept

Svaka ideja je mnogo jasnija ako se ispravno opiše rečima.
Čuo sam to bezbroj puta tokom odrastanja, ali tek od skora mi postaje jasno značenje.
Tereni, modeli, klijenti. Svaka ideja sa sobom nosi elemente koji samo ako su u skladu mogu da je prikažu u svetlu kakvom želimo. Kada je vizija precizirana na jednostavan način - ljudi, potencijalni klijenti je lakše upijaju... read more

read more button Read More

Privacy policy | Copyright © All rights reserved | by Artisans